активација налога

Сви активациони кодови издати у току радног времена шалтера постају важећи после 18:00 истог дана.

Активација налога је предуслов за приступ студентском сервису. Приликом активације уносите корисничко име, активациони код и лозинку.

Kорисничко име је у облику <број индекса>-<година уписа>, на пример 123-2012.
За студенте докторских студија корисничко име је такође у облику <број индекса>-<година уписа>, с тим што ћирилично велико слово Д замењују малим латиничним словом d, на пример d123-2012.

Активациони код се добија на шалтеру Службе за студентске послове (уз индекс) и користи се једнократно, искључиво за потребе студентског сервиса.

Лозинку бирате сами и она мора да садржи између осам и двадесет карактера и мора да садржи најмање:

  • једно мало слово (a-z)
  • једно велико слово (A-Z)
  • једну цифру (0-9)
  • један знак интерпункције